Μαρία Γεωργιάδη

 


cv

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1-109, 1ος όροφος, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 2831077530

E-mail: m.georgiadi@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Γνωστικό αντικείμενο: Ειδική Αγωγή

Σπουδές

2010-Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες Αγωγής, τομέας «Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της έρευνας», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2004- Πτυχίο Ψυχολογίας από το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2001- Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στις επιστήμες της Αγωγής.

1997-Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επαγγελματική Εμπειρία

-2003-2007. Ειδική παιδαγωγός σε Σ.Μ.Ε.Α

-2007-2017 Ειδική παιδαγωγός στο ΚΕΔΔΥ Ρεθύμνου

2007-2012 Διδάσκουσα στο Δημόσιο ΙΕΚ Ρεθύμνου

2010-2012 Διδάσκουσα στο Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

- Διδάσκουσα με το Π.Δ. 407/80, στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

-Εαρινό εξάμηνο 2017 έως σήμερα: Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

-20/10/2017 έως σήμερα ΕΔΙΠ στο Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Παιδιά με χρόνια νοσήματα και ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής τους, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες /αναπηρία και θέματα που σχετίζονται με τη φοίτησή τους στο τυπικό σχολείο. Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων σε γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς.

 Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

-Georgiadi, M., Plexousakis, S., Kourkoutas, E., Stubbs, C.  and Hart, A. (2015). Ένα βήμα μπροστά. Κατανόηση και προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας για νέους ανθρώπους σε φροντίδα. . Brighton: Boingboing. Διατίθεται δωρεάν στο: https://issuu.com/boingboingresilience/docs/one_step_forward_-_resilience_-_gre

 -Georgiadi , M.,  Kalyva, E. Kourkoutas, E.  and Tsakiris, V. (2012). Young Children's Attitudes towards Peers with Intellectual Disabilities: Effect of the type of School. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 25,531-541.

 - Κουρκούτας, Η. & Γεωργιάδη, Μ. (2010). Πιλοτικό Πρόγραμμα παρέμβασης σε εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση παιδιών με συμπεριφορικές διαταραχές. Στο Κορνηλάκη, Α. & Μανωλίτσης, Γ.(επιμ.). Πρώιμη Παρέμβαση. Διεπιστημονική Θεώρηση,. Αθήνα: Πεδίο, σσ235-260.

 -Efrosini Kalyva, Maria Georgiadi, and Vlastaris Tsakiris (2007). Attitudes of Greek parents of primary school children without special educational needs to inclusion. European Journal of Special Needs Education, 22(3), 295-305.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ CV