Σοφία Τριλίβα

Καθηγήτρια
Κλινικής Ψυχολογίας

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1.102, 1ος όροφος, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77542

E-mail: triliva@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1984-1990: Psy. D., Doctor of Psychology
                   The Graduate School of Applied and Professional Psychology. Rutgers
                   University, Η.Π.Α., Κλινική και Σχολική Ψυχολογία
1982-1984: M.A. Columbia University, Η.Π.Α., Συμβουλευτική Ψυχολογία
1978-1982: B.A. Rutgers university, Η.Π.Α., Ψυχολογία και Παιδαγωγικά

Επαγγελματική εμπειρία

Σεπτέμβριος 2017- έως σήμερα: Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων, Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΦΕΚ 896-13/9/2017)
Ιούνιος 2012-2017: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων, Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΦΕΚ 620-21/5/2012)
Μάρτιος 2002-2012: Επίκουρος Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων, Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΦΕΚ 52-12/3/2002 και μονιμοποήση ΦΕΚ 231-7/8/2006)
1995-Μάρτιος 2002: Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων, Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΦΕΚ 159-14/9/1995)
1998-1999: Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Νευροεπιστήμες, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
1994-2000: Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Κρήτης
1990-1993: Διδάσκουσα με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου (Π.Δ.407/80), Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εξειδικεύσεις

Κλινική Ψυχολογία: 1988 -1989 MOUNT SINAI HOSPITAL, Connecticut, Η.Π.Α.
Σχολική Ψυχολογία: Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Σχολικού Ψυχολόγου, New Jersey, Η.Π.Α. (1988)
Καθηγήτρια: Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος καθηγήτριας ατόμων με ειδικές ανάγκες, New Jersey, Η.Π.Α. (1982)

Eρευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της προσωπικής και οικογενειακής προσαρμογής και αντιμετώπισης των καταστάσεων που προκαλούν ψυχική σύγχυση και δυσφορία. Συγκεκριμένα, στο άμεσο μέλλον, θα ήθελα να εξετάσω:

•Πώς σχετίζονται οι διαφορετικές διαστάσεις της συναισθηματικής αλληλεπίδρασης με την ψυχολογική προσαρμογή του παιδιού και εφήβου.
•Πώς αντιλαμβάνονται και βιώνουν τον γάμο, τον έρωτα και τη συζυγική σχέση τα παλιά και καινούρια ζευγάρια;
•Τον ρόλο της διαπαιδαγώγησης και των οικογενειακών σχέσεων στην απόκτηση συναισθηματικών δεξιοτήτων.
•Mε ποίους τρόπους και μέσα από ποίες ενέργειες γίνεται η προαγωγή της ψυχικής υγείας στην κοινότητα;

Μακροπρόθεσμα, θα ήθελα να δημιουργήσω και να αξιολογήσω μέσω της έρευνας προγράμματα πρόληψης που θα εστιάζονται στο πεδίο της συναισθηματικής και της ψυχολογικής προσαρμογής (παιδιών, εφήβων, οικογενειών) στην ευρύτερη κοινότητα.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

  1. Koutra, K., Triliva, S., Roumeliotaki, T., Basta, M.,  Lionis, C., & Vgontzas, A.N. (2015).   Family functioning in first-episode and chronic psychosis:   the role of patient’s symptom severity and psychosocial functioning.  Community Mental Health Journal.  
  2. Koutra, K., Triliva, S., Roubeliotaki, T. Basta, M., Simos, P., Lionis, C., & Vgontzas, A. N. (2015).  Impaired family functioning in psychosis and its relevance to relapse: a two-year follow-up study. Comprehensive Psychiatry, 62, 1-12.  doi:10.1016/j.comppsych.2015.06.006 (2.256)
  3. Triliva, S., & Marvakis, A. (in press).   Neo-liberal psy-practices in Greece. In, Al otro lado del discurso neoliberal.
  4. Dafermos, M.,  Triliva, S., & Varvantakis, C. (in press).   Youth tubing about the Greek crisis:  a Cultural Historical Perspective. Routlegde.
  5. Simpson, J., Triliva, S., Thomas, C., Chatzidiamanos, G., Murray, C. (2015).  Living with a long term physical health condition:  psychological of older lifestyle migrants.  The European Health Psychologist, 17(2), 72-78. 
  6. Triliva, S., Anagnostopoulou, T., & Vleioras, G. (2014).  Sensitizing children to the social and emotional issues involved in racism:  a program evaluation. International Journal of Emotional Education, 6(2), 3-20. ISSN 2073-7629
  7. Fragkiadaki, E. & Triliva, S. (2014).  The Therapist's Experience of Therapeutic Relationship at the Time of Termination. In Phillip T. Fenton (Ed.)       Psychoanalytic Theory: Perspectives, Techniques and Social Implications (pp. 184-205). NY:  Nova Publishers. ISBN: 978-1-63321-313-5

Αναλυτικό CV