Γεώργιος Παναγής

 Καθηγητής Βιοψυχολογίας

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1.101, 1ος όροφος, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77544 (γραφείο)
28310-77546-47 (εργαστήριο)

FAX: 28310-77548

E-mail: panagis@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1992: Πτυχίο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
1995: Πτυχίο Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
1996: Δρ Ιατρικής, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επαγγελματική Εμπειρία

•1995-1997: Διδάσκων Bιοψυχολογίας με σύμβαση του Π.Δ. 407/80 στο Tμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Kρήτης.
•1997-1998: Mεταδιδακτορικός Yπότροφος Eρευνητής, The Karolinska Institute, Department of Physiology and Pharmacology, Division of Pharmacology, Section of Neuropsychopharmacology, Stockholm.
•Mάρτιος 1999-Αύγουστος 2000: Διδάσκων Bιοψυχολογίας με σύμβαση του Π.Δ. 407/80 στο Tμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Kρήτης.
•Αύγουστος 2000-Aύγ. 2004: Λέκτορας Βιοψυχολογίας στο Tμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Kρήτης.
•Αύγουστος 2004-Ιανουάριος 2010: Επίκουρος Καθηγητής Βιοψυχολογίας στο Tμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Kρήτης.
•Ιανουάριος 2010-Ιούνιος 2015: Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοψυχολογίας στο Tμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Kρήτης.

• Ιούνιος 2015-σήμερα: Καθηγητής Βιοψυχολογίας στο Tμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Kρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Εστιάζονται στη μελέτη των νευρωνικών συστημάτων ενίσχυσης-ανταμοιβής και στο ρόλο που αυτά παίζουν στην ανάπτυξη του εθισμού από ψυχοτρόπους ουσίες (π.χ. νικοτίνη, κανναβινοειδή), καθώς και στο πως επηρεάζονται από ψυχοτρόπα φάρμακα και συμπεριφορικούς χειρισμούς. Ειδικότερα τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου εξειδικεύονται στα εξής επιμέρους θέματα:

1. Μελέτη του νευρωνικού υποστρώματος της ενίσχυσης με το πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού.
2. Μελέτη των νευρωνικών συστημάτων ανταμοιβής και στο ρόλο που αυτά παίζουν στην ανάπτυξη του εθισμού από ψυχοτρόπους ουσίες.
3.Μελέτη των εξαρτησιογόνων και ψυχοδιεγερτικών δράσεων της νικοτίνης και της κοκαΐνης, σε επίπεδο ιστοχημείας, νευροχημείας, ψυχοφαρμακολογίας και συμπεριφοράς.
4.Μελέτη του ρόλου του ενδογενούς συστήματος των κανναβινοειδών στη συμπεριφορά και στους μηχανισμούς ανταμοιβής.
5.Μελέτη της δράσης σταθεροποιητικών της διάθεσης στην αναζήτηση ηδονικών ερεθισμάτων με το πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού.
6. Επιδράσεις της εκούσιας σωματικής άσκησης στην λειτουργία των νευρωνικών συστημάτων ανταμοιβής και στην ενισχυτική δράση ψυχοτρόπων ουσιών.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιώ εκτείνεται από συμπεριφορικές τεχνικές (π.χ. ενδοκρανιακός αυτοερεθισμός, μετρήσεις κινητικότητας, άμεση παρατήρηση στο ανοικτό πεδίο, δοκιμασία υπερυψωμένου λαβύρινθου, δοκιμασία εξαναγκασμένης κολύμβησης) μέχρι βιοχημικές (εγκεφαλική μικροδιαπίδυση) και ιστολογικές (ανοσοϊστοχημεία, in situ υβριδοποίηση) τεχνικές.

Το επιστημονικό-συγγραφικό έργο μου περιλαμβάνει πάνω από 80 ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, συμμετοχή στη μετάφραση/επιμέλεια 7 εγχειριδίων, μία μονογραφία, 3 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, και 44 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στα οποία έχουν γίνει περισσότερες από 1000 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Ενδεικτικά παρατίθενται οι εξής δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά:

1. Panagis G., Nomikos G.G., Miliaressis E., Chergui K., Kastellakis A., Svensson T.H. & Spyraki C. (1997) Ventral pallidum self-stimulation induces stimulus dependent increase in c-fos expression in reward related brain regions, Neuroscience, 77, 175-186.
2. Panagis G., Hildebrand B.E., Svensson T.H. & Nomikos G.G. (2000) Selective c-fos induction and decreased dopamine release in the the central nucleus of amygdala in rats displaying a mecamylamine-precipitated nicotine withdrawal syndrome. Synapse, 35, 15-25.
3. Panagis G., Kastellakis A., Spyraki C. & Nomikos G.G (2000) Effects of methyllycaconitine (MLA), an alpha 7 nicotinic receptor antagonist, on nicotine- and cocaine- induced potentiation of brain stimulation reward, Psychopharmacology, 149, 388-396.
4. Vlachou, S., Nomikos, G.G., Stephens, D.N. and Panagis G. (2007) Lack of appetitive effects of Δ9-tetrahydrocannabinol in the intracranial self-stimulation and conditioned place preference procedures in rodents, Behavioural Pharmacology, 18, 311-319.
5. Vlachou, S., Stamatopoulou, F., Nomikos, G.G. and Panagis, G. (2008) Enhancement of endocannabinoid neurotransmission through CB1 cannabinoid receptors counteracts the reinforcing and psychostimulant effects of cocaine, International Journal of Neuropsychopharmacology, 11, 905-923.
6. Mavrikaki, M., Nomikos, G.G., & Panagis, G. (2009). Effects of Mood Stabilizers on Brain Reward Processes in Rats: Studies Using the Intracranial Self-Stimulation Paradigm, European Neuropsychopharmacology, 19, 205-214.

Αναλυτικό CV
Σύνδεση με το Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς