Κούτρα Αικατερίνη

Στοιχεία για επικοινωνία:
Γραφείο A1.108, 1ος όροφος, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77545 (γραφείο)
Fax: 28310-77578
E-mail: kkoutra@uoc.gr
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές
2015: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τομέας Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης.

2007: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κοινωνική Ψυχιατρική – Παιδοψυχιατρική, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2002: Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης.


Επαγγελματική εμπειρία

11/2017-σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

3/2010-11/2017: Ψυχολόγος, Μόνιμη Υπάλληλος σε θέση ΠΕ1 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ με Α΄ Βαθμό στη Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 3ο Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας, Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.

01/2009-σήμερα: Επιστημονικός Συνεργάτης του Τομέα Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς και του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

01/2009-02/2013: Απασχόληση ως ψυχολόγος, με συμβάσεις ανάθεσης έργου και πρόσθετης απασχόλησης, σε ερευνητικά προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μελέτη ΡΕΑ).

09/2005 – 07/2008: Απασχόληση ως ψυχολόγος, με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται αφενός στη διερεύνηση των ενδοοικογενειακών σχέσεων ατόμων με μείζονες ψυχικές διαταραχές και την εφαρμογή επιλεγμένων ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση του ενδοοικογενειακού και την πρόληψη των υποτροπών, και αφετέρου, στη μελέτη της επίδρασης ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην ψυχική υγεία της μητέρας και στη γνωσιακή και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών. Επιπλέον, έχω ασχοληθεί με την προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα μιας σειράς ψυχομετρικών εργαλείων για τη εκτίμηση των ενδοοικογενειακών σχέσεων.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

1. Koutra, K.
, Roumeliotaki, T., Kyriklaki, A., Kampouri, M., Sarri, K., Vassilaki, M., Bitsios, P., Kogevinas, M. Chatzi, L. (2017). Maternal depression and personality traits in association with child neuropsychological and behavioral development in preschool years: Mother-child cohort (Rhea Study) in Crete, Greece. Journal of Affective Disorders, 217:89-98.
2. Koutra, K
., Vassilaki, M., Georgiou, V., Koutis, A., Bitsios, P., Kogevinas, M., Chatzi, L. (2016). Pregnancy, perinatal and postpartum complications as determinants of postpartum depression: the Rhea mother-child cohort in Crete, Greece. Epidemiology & Psychiatric Sciences, 2016 Dec 22:1-12. doi: 10.1017/S2045796016001062. [Epub ahead of print].
3. Koutra, K.
, Simos, P., Triliva, S., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2016). Linking family cohesion and flexibility with expressed emotion, family burden and psychological distress in caregivers of patients with psychosis: a path analytic model. Psychiatry Research, 240, 66-75.
4. Koutra, K.
, Triliva, S., Roumeliotaki, T., Basta, M., Simos, P., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2015). Impaired family functioning in psychosis and its relevance to relapse: a two-year follow-up study. Comprehensive Psychiatry, 62, 1-12.
5. Koutra, K.
, Triliva, S., Roumeliotaki, T., Basta, M., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2015). Family functioning in first-episode and chronic psychosis: the role of patient’s symptom severity and psychosocial functioning. Community Mental Health Journal, 52(6), 710-723.
6. Koutra, K.
, Triliva, S., Roumeliotaki, T., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2015). Identifying the socio-demographic and clinical determinants of family functioning in Greek patients with psychosis. International Journal of Social Psychiatry, 61(3), 251-264.
7. Koutra, K.
, Triliva, S., Roumeliotaki, T., Stefanakis, Z., Basta, M., Lionis, C., Vgontzas, A.N. (2014). Family functioning in families of first-episode psychosis patients as compared to chronic mentally ill patients and healthy controls. Psychiatry Research, 219(3), 486-496.
8.Koutra
, K., Vassilaki, M., Georgiou, V., Koutis, A., Bitsios, P., Chatzi, L., Kogevinas M. (2014). Antenatal maternal mental health as determinant of postpartum depression in a population based mother-child cohort (Rhea Study) in Crete, Greece. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 49(5), 711-721.
9. Koutra, K
., Chatzi, L., Bagkeris, E., Vassilaki, M., Bitsios, P. Kogevinas, M.. (2012). Antenatal and postnatal maternal mental health as determinants of infant neurodevelopment at 18 months of age: Rhea Cohort Study, Crete, Greece. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology, 48(8), 1335-45.

 

Αναλυτικό cv