Θεανώ Κοκκινάκη

 1

                        
  Καθηγήτρια 

  Αναπτυξιακής Ψυχολογίας               

 

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1-111, Α' όροφος

Τηλέφωνο: 28310-77536 (γραφείο)

FAX: 28310-77578

E-mail: kokkinaki@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1988-1992, Πτυχίο Ψυχολογίας (με βαθμό 9.30, “Άριστα”), Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
1993-1998, Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο. Το θέμα της διδακτορικής διατριβης ήταν: “Emotion and Imitation in Intersubjective Infant-Parent Interaction: A Longitudinal and Cross-Cultural Study” (Συναίσθημα και Μίμηση στη Διυποκειμενική Αλληλεπίδραση Βρέφους-Γονέα: Μια Διαχρονική και Διαπολιτισμική Έρευνα).

Επαγγελματική εμπειρία

1998-2000, Συμβασιούχος διδάσκουσα Εξελικτικής Ψυχολογίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π. Δ.407/80 στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
1998-2001,Τακτική καθηγήτρια στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου.
2000-2005, Λέκτορας Εξελικτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
2005- 2015, Επίκουρη Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
2015- 2020, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
2020- σήμερα, Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
2004-2013, Διδάσκουσα  στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην κατεύθυνση της Σχολικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
2004- σήμερα, Διδάσκουσα στο Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εγκέφαλος και Νούς».

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η μελέτη των δυναμικών της αυθόρμητης δυαδικής και τριαδικής αλληλεπίδρασης των βρεφών με τους Σημαντικούς Άλλους (μητέρα, πατέρας, παππούς, γιαγιά, αδέλφια) στο νατουραλιστικό χώρο του σπιτιού των βρεφών, δια-πολιτισμικά και σε διάφορα πλαίσια (αστικές και αγροτικές περιοχές). Ειδικότερα, τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εξειδικεύονται στα εξής επιμέρους θέματα:
1. Μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών (συχνότητα, είδος, κατεύθυνση, δομή, διάρκειες και συναισθήματα) και των ατομικών διαφορών της μίμησης κατά την πρώιμη βρεφική ηλικία,
2. Μελέτη της δομής, του περιεχομένου και των συναισθημάτων της γονικής ομιλίας πρός τα βρέφη κατά το πρώτο εξάμηνο ζωής,
3. Μελέτη και σύγκριση των δυναμικών της αυθόρμητης δυαδικής και τριαδικής αλληλεπίδρασης των βρεφών με τους γονείς τους,
4. Μελέτη των δυναμικών επικοινωνίας των δίδυμων συγκριτικά με τα μη δίδυμα βρέφη στην αλληλεπίδραση με τους Σημαντικούς Άλλους.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Το επιστημονικό-συγγραφικό έργο μου περιλαμβανει πάνω απο 30 ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 9 κεφάλαια  σε συλλογικούς τόμους, 20 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές στην ελληνική και αγγλική γλώσσα καθώς και δύο συστήματα κωδικοποίησης σε βάση δεδομένων της APA (American Psychological Association). Ενδεικτικά παρατίθενται οι εξής δημοσιεύσεις:
1.Trevarthen, C., Kokkinaki, T., Fiamenghi, G. (1999). What Infants’ Imitations Communicate: With Mothers, With Fathers and With Peers. In J. Nadel and G. Butterworth (Eds), Imitation in Infancy: Progress and Prospects of Current Research (pp. 127-185). Cambridge: Cambridge University Press.
2.Kokkinaki, T. & Kugiumutzakis, G. (2000). Basic Aspects of Vocal Imitation in Infant-Parent Interactions During the First Six Months. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 18 (3), 173-187.
3.Kokkinaki, T. (2001). A Longitudinal, Naturalistic and Cross-Cultural Study on Emotions in Early Infant-Parent Imitative Interactions. British Journal of Developmental Psychology, 21, 243-258
4.Kokkinaki, T. & Vasdekis, V.G.S. (2001). A Cross-Cultural Study on Early Vocal Imitative Phenomena in Different Relationships. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 21 (2), 85-101.
5.Keller, H., Papaligoura, Z., Kuensemueller, P., Voelker, S., Papaeliou, C., Lohaus, A., Lamm, B., Kokkinaki, T., Chrysikou, E., Mousouli, V. (2003). Concepts of Mother-Infant Interaction in Greece and Germany. Journal of Cross-Cultural Psychology, 34 (6), 677-689.
6.Kugiumutzakis, G.,  Kokkinaki, T.,  Markodimitraki, M.  &  Vitalaki, E. (2005). Emotions in Early Mimesis. Στους J. Nadel & D. Muir (Εds), Εmotional Development (pp. 161-182). Oxford: Oxford University Press
7.Kokkinaki, T. (2008). Interactive Silences within Spontaneous Early Infant-Father “Dialogues”. Infant and Child Development, 17, 509-525.
8.Kokkinaki, T. (2009). Emotional Expressions during Early Infant-Father Conversation. European Journal of Developmental Psychology,6(6), 705-721.
9.Kokkinaki, T., & Vasdekis, V. G. S. (2009). Gender as a determinant of emotional expressions in spontaneous infant-father interactions: an exploratory study. In B.C.Glenyn. and R.P. Zini (Eds), New Directions in Developmental Psychobiology (pp. 117-150). Nova Science Publications, Inc.
10.Kokkinaki, T. (2010). Intersubjectivity during free infant-father “protoconversation” and within “protoconversation” pauses. Early Child Development and Care, 180 (1), 87-106.
11.Koκκινάκη, Θ. (2010). Όταν οι πατέρες μιλούν στα βρέφη: μια προκαταρκτική μελέτη της επίδρασης του βρεφικού φύλου. Ψυχολογικά Θέματα, 15-16.
12.Pratikaki, A., Germanakis, J & Kokkinaki, T. (in press). Basic aspects of infant-grandparent “interaction”: An 8-month longitudinal and naturalistic study. Early Child Development and Care.DOI: 10.1080/03004430.2010.523784.
13.Kokkinaki, T. (2011). Coding System for the Microanalysis of Parental Speech in Spontaneous Infant-Parent imitation [Database record]. Retrieved from PsycTESTS. Doi:10.1037/to4107-000.

Αναλυτικό CV