Ανδρέας Καστελλάκης

 1

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1.104, 1ος όροφος, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77540, 28310-77546, 2810-394832

E-mail: kastellakis@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές

1980: Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
1987: Δρ. Βιολογίας, Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επαγγελματική εμπειρία

1989: Mεταδιδακτορικός Eρευνητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
1989-1992: Διδάσκων Ψυχοφυσιολογίας με σύμβαση του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1992-1998: Λέκτορας Ψυχοφυσιολογίας Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
1993-σήμερα: Ερευνητική συνεργασία με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης
Aπρ.1998-Δεκ.2006: Επίκουρος Καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης (μονιμοποίηση στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή το 2002).
Δεκ.2006-σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Εστιάζονται σε θέματα που άπτονται της μελέτης των αλληλεπιδράσεων του ντοπαμινεργικού συστήματος με άλλες νευροδραστικές-ψυχοτρόπους ουσίες (θυρεοειδικές ορμόνες, σωματοστατίνη, οπιούχα, ψυχοδιεγερτικά). Στις μελέτες αυτές ελέγχονται μια σειρά παραμέτρων (ανατομικοί, νευροχημικοί, φαρμακολογικοί και συμπεριφορικοί) με μεθοδολογία που εκτείνεται από βιοχημικές έως και συμπεριφορικές τεχνικές (in vivo εγκεφαλική μικροδιαπίδυση, ανοσοϊστοχημικές τεχνικές, υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, μετρήσεις κινητικής συμπεριφοράς πειραματοζώων μετά από χορήγηση νευροδραστικών ουσιών, κλπ).

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

1. Thermos, K., Radke, J., Kastellakis, A., Anagnostakis, Y. & Spyraki C. (1995) Dopamine-Somatostatin Interactions in the Rat Striatum: An in vivo Microdialysis Study. Synapse, 22, 209-216.
2. Anagnostakis, Y., Kastellakis, A., & Spyraki, C. (1998) Dizocilpine (MK-801) and Tetrodoxin Influence Accumbal Dopamine Release Evoked by Intrapallidal Morphine, European Neuropsychopharmacology, 8, 47-53.
3. Panagis, G., Kastellakis, A., & Spyraki, C. (1998) Involvement of the Ventral Tegmental Area Opiate Receptors in Self-Stimulation elicited from the Ventral Pallidum. Psychopharmacology, 139, 222-229.
4. Panagis, G. & Kastellakis, A. (2002) The Effects of Ventral Tegmental Administration of GABAA, GABAB, NMDA and AMPA Receptor Agonists on Ventral Pallidum Self-Stimulation, Behavioural Brain Research, 131, 115-123.
5. Marazioti, A., Kastellakis, A., Antoniou, K., Papasava, D., & Thermos, K. (2005) Somatostatin Receptors in the Ventral Pallidum/Substantia Innominata Modulate Rat Locomotor Activity, Psychopharmacology 181 (2), 319-326.
6. Santis S., Kastellakis A., Kotzamani D., Pitarokoili K., Kokona D., & Thermos K. (2009). Somatostatin increases rat locomotor activity by activating sst2 and sst4 receptors in the striatum and via glutamatergic involvement. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology 379 (2), 181-9.

Σύνδεση με το Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς
Αναλυτικό CV