Ευάγγελος Χ. Καραδήμας

photo
 Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας

Στοιχεία για επικοινωνία:
Γραφείο A1-105, Α' όροφος

Τηλέφωνο: 28310-77532
Email: karademas@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74 100 Ρέθυμνο

Σπουδές

1991: Πτυχίο με ειδίκευση στην Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών
1997: Μεταπτυχιακό τίτλος ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
1999: Διδακτορικό στην Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επαγγελματική εμπειρία

Εργάστηκε για δύο περίπου χρόνια στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ως υπεύθυνος του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Αλίμου και ως μέλος της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων. Από το 1999 ως το 2004 δίδαξε μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στον Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Ιούνιο του 2004 υπηρετεί στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ως επίκουρος καθηγητής στην ψυχολογία της υγείας, και από το 2010 ως αναπληρωτής καθηγητής.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν τη σχέση μεταξύ στρες και υγείας, τις γνωστικές διεργασίες που σχετίζονται με την υγεία, την ποιότητα ζωής και την ευεξία σε υγιή και ασθενή πληθυσμό, καθώς και τις γνωστικές αναπαραστάσεις της υγείας και της ασθένειας.


Αναλυτικό CV
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου