Κωνσταντίνος Καφέτσιος

 1 Καθηγητής Κοινωνικής
και Οργανωτικής Ψυχολογίας

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1 005, ισόγειο

Τηλέφωνο: 28310-77534

E-mail: kafetsik@uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο

Σπουδές
1990: Πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1997: Δρ Κοινωνικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Lancaster, UK

Επαγγελματική εμπειρία
1995-1998 Research Associate, Centre for Family Research, University of Cambridge.
1996-2000 Affiliate Lecturer, Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge.
1997-2003 Lecturer/Senior Lecturer, Dept. of Psychology, Anglia Ruskin University, UK.
2003-Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Γνωσιακές και θυμικές πλευρές της οργάνωσης του συστήματος δεσμού στους ενήλικες.
Συναίσθημα στην κοινωνική διάδραση.
Συναισθηματικές και διαπροσωπικές ικανότητες σε εργασιακά πλαίσια.
Διαπροσωπικές σχέσεις και Ευ-ζην.
Πολυεπίπεδα μοντέλα ανάλυσης στην Κοινωνική και Οργανωτική ψυχολογία.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις
1.Kafetsios, K. & Nezlek, J.B. (2012). Emotion and support perceptions in everyday social interaction: Testing the ‘less is more hypothesis’ in two different cultures. Journal of Social & Personal Relationships.29, 2, 165-184.
2.Nezlek, J.B., Kafetsios, K., & Smith, V. (2008). Emotions in everyday social encounters: Correspondence between Culture and Self-Construal.  Journal of Cross Cultural Psychology, 39, 4, 366-372.
3.Kafetsios, K., Nezlek, J.B., & Vassiou, K. (2011). A Multilevel Analysis of Relationships between Leaders’ and Subordinates’ Emotional Intelligence and Emotional Outcomes. Journal of Applied Social Psychology, 41, 5, 119-1142.
4.Kafetsios, K. & Nezlek, J. B. (2002). Attachment in everyday social interaction. European Journal of Social Psychology, 32, 5, 719-735.
5.Kafetsios, K. (2004). Attachment and emotional intelligence abilities across the life course. Personality and Individual differences. 37, 1, 129-145.

Αναλυτικό CV
Προσωπική ιστοσελίδα