Μέλη Διοικητικού Προσωπικού

Χρυσούλα Κουταλά

Γραμματέας Τμήματος

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1.007, ισόγειο, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77543

E-mail: xkoutala@uoc.gr

 

Χαρά Μανουσάκη

Υπάλληλος Γραμματείας

Στοιχεία για επικοινωνία

Γραφείο A1.008, ισόγειο, κτίριο Α1

Τηλέφωνο: 28310-77577

E-mail: manoysaki@admin.uoc.gr


Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο