Προπτυχιακά Μαθήματα Βιοψυχολογίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στη Νευροβιολογία-Γενετική - Ψ 1401
Φυσιολογία Συμπεριφοράς Ι: Βασικές Αρχές και Αισθητικά Συστήματα - Ψ 2401
Φυσιολογία της Συμπεριφοράς II: Κινητικά & Ρυθμιστικά Συστήματα - Ψ 2402
Νευροψυχολογία* - Ψ 3401

Ελεύθερα Επιλεγόμενα Μαθήματα

Συγκριτική Ψυχολογία - Ψ 1402
Ψυχοφαρμακολογία του Εθισμού και των Εξαρτησιογόνων Ουσιών - Ψ 2404

Βιοψυχολογία Ψυχικών Διαταραχών - Ψ 2403
Κλινική Νευροψυχολογία* - Ψ 3403
Κλινική Νευροψυχολογία Νευροψυχιατρικών Διαταραχών* - Ψ 3404

Σεμινάρια

Ψυχοφαρμακολογία του Εθισμού - Ψ 3406
Στρες: Σχέσεις Νευρικού-Ενδοκρινικού-Ανοσοποιητικού Συστήματος - Ψ 3408
Κλινική Νευροψυχολογία της Σχιζοφρένειας και της Διπολικής Διαταραχής* - Ψ 3409

Εργαστήρια

Βασικές Τεχνικές & Μέθοδοι Έρευνας του Εγκεφάλου και της Συμπεριφοράς - Ψ 4401
Κλινική Νευροψυχολογική Εκτίμηση Ενηλίκων: Εκτελεστικές Λειτουργίες και Προσοχή* - Ψ 4402

Προσφερόμενα Μαθήματα Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Χειμερινό Εξάμηνο

 1. Ψ 1401 Εισαγωγή στη Νευροβιολογία-Γενετική (Α. Καστελλάκης) (Α' Εξ.)
 2. Ψ 2401 Φυσιολογία Συμπεριφοράς Ι: Βασικές Αρχές & Αισθητικά Συστήματα (Γ. Παναγής) (Γ' Εξ.)
 3. Ψ 3406 Ψυχοφαρμακολογία του Εθισμού (Γ. Παναγής) (Ε & Ζ Εξ)
 4. Ψ 3408 Σχέσεις Νευρικού-Ενδοκρινικού-Ανοσοποιητικού Συστήματος (Α. Καστελλάκης) (Ε & Ζ Εξ)
 5. Ψ 4403 Νευροψυχολογική Εκτίμηση (Σ. Γιακουμάκη) (Ε & Ζ Εξ.)

Εαρινό Εξάμηνο

 1. Ψ 2402 Φυσιολογία Συμπεριφοράς ΙΙ: Κινητικά & Ρυθμιστικά Συστήματα (Α. Καστελλάκης) (Δ' Εξ.)
 2. Ψ 1402 Συγκριτική Ψυχολογία (Α. Καστελλάκης) (Δ & ΣΤ & Η Εξ.)
 3. Ψ 2403 Βιοψυχολογία Ψυχικών Διαταραχών (Γ. Παναγής) (Δ & ΣΤ & Η Εξ.)
 4. Ψ 4401 Βασικές Τεχνικές και Μέθοδοι Έρευνας του Εγκεφάλου και της Συμπεριφοράς (ΣΤ' & Η' Εξ.)
 5. Ψ 3401 Νευροψυχολογία* (Σ. Γιακουμάκη) (ΣΤ Εξ.)

  * Τα μαθήματα που φέρουν αστερίσκο (*) έχουν ένα περισσότερο εφαρμοσμένο χαρακτήρα