Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας

Διευθυντής: Αρβανίτης Αλέξης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας κινούνται στους ακόλουθους άξονες:
- Μελετά, μέσω πειραματικών κυρίως μεθόδων, βασικούς τομείς του γνωστικού συστήματος όπως τη μάθηση, τη σκέψη, την αντίληψη και τη μνήμη.
- Συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και σε άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- Προσφέρει στο φοιτητή πρακτική εκπαίδευση στην πειραματική ψυχολογία στα ακόλουθα πλαίσια:
• Στα βασικά μαθήματα Γνωστικής Ψυχολογίας, με βιωματικές παρουσιάσεις και με την εθελοντική συμμετοχή του φοιτητή ως παρατηρητή σε πειραματικές έρευνες.
• Στο Σεμινάρια και Εργαστήρια Γνωστικής Ψυχολογίας, με πρακτική άσκηση στο σχεδιασμό πειραμάτων, στην κατασκευή εργαστηριακών συσκευών και στον προγραμματισμό υπολογιστών για τον έλεγχο συνθηκών και για την καταγραφή της συμπεριφοράς και στην ανάλυση και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων.
• Σε πτυχιακές εργασίες, στις οποίες ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δικές του πειραματικές έρευνες σε συνεργασία με τους διδάσκοντες.
• Σε μεταπτυχιακές εργασίες και σε διδακτορικές διατριβές.
- Τέλος, πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις, όπως συνέδρια για την ανακοίνωση σχετικών εργασιών.

Μέλη Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας:

Αλέξιος Αρβανίτης

Ηλίας Οικονόμου

Σύστημα Κρατήσεων Εργαστηρίων