Κατατακτήριες εξετάσεις 2020-2021

Σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Φ.Ε.Κ. 5200/τΒ/24-11-2020, σας ενημερώνουμε ότι οι προγραμματισμένες για τις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2020 Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναβάλλονται έως την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, ενώ το νέο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί με νέα απόφαση του αρμόδιου υπουργείου.

Λόγω των ειδικών συνθηκών όπως διαμορφώνονται από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται κατά την τρέχουσα περίοδο, σας ενημερώνουμε ότι:

α) δεν ισχύει η επιλογή για αυτοπρόσωπη κατάθεση των αιτήσεων,

β) συνεχίζει να ισχύει η επιλογή της ταχυδρομικής αποστολής όπως περιγράφεται στην παραπάνω ανακοίνωση και λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής του φακέλου όχι εκείνη της παραλαβής από εμάς.

γ) εκτάκτως για αυτή την περίοδο και έως τις 15/11/2020 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) μπορείτε να στέλνετε το αίτημά σας με αποστολή στο psychology_registry@uoc.gr. Η αποστολή θα έχει θέμα “Αίτηση Κατατακτηρίων 2020-2021”, το μήνυμα θα συνοδεύει ένα αρχείο pdf με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά.

δ) Εάν εντός δύο εργάσιμων 24ώρων δεν έχετε λάβει επιβεβαίωση παραλαβής από τη Γραμματεία μας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ρωτήσετε σχετικά. Θερμή παράκληση μην τηλεφωνείτε για επιβεβαίωση της παραλαβής παρά μόνο αν έχει παρέλθει το διάστημα των δύο εργάσιμων 24ώρων από την αποστολή.

ε) η επικύρωση του γνήσιου υπογραφής συνεχίζει να απαιτείται.

Δείτε την ανακοίνωση με τα εξεταστέα μαθήματα και την ύλη εδώ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.