Εγγραφή εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 2020-2021

Aνακοινώνεται ότι από 15 μέχρι και την 22η Οκτωβρίου 2020 μπορούν να προσέρχονται για την εγγραφή τους στο Τμήμα Ψυχολογίας, οι εισαχθέντες με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η εγγραφή πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα μέσω της Γραμματείας του Τμήματος με τους παρακάτω τρόπους:

1)       Αυτοπροσώπως από 10:00 έως 13:00 καθημερινά (απαραίτητη η χρήση μάσκας)

2)       Εξ αποστάσεως με αποστολή των δικαιολογητικών με courier στη Δ/νση:

Τμήμα Ψυχολογίας Παν/μίου Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

T.K. 74 100 Ρέθυμνο

3)       Μέσω εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου (αυτοπροσώπως).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

1) Αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας η διαβατηρίου,

2) Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου,

3) Πιστοποιητικό πάθησης από την αρμόδια Υγειονομική επιτροπή

4) Έγγραφο με τον αριθμό ΑΜΚΑ,

5) Μία μόνο φωτογραφία τύπου ταυτότητας και

6) Αίτηση εγγραφής

7) Υπεύθυνη δήλωση μη εγγραφής σε άλλο Προπτυχιακό Τμήμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

8) Υπεύθυνη δήλωση για την αποστολή στοιχείων ιδρυματικού λογαριασμού (μόνο για όσους επιλέξουν να εξυπηρετηθούν εξ αποστάσεως).

Στην εξ αποστάσεως αποστολή εγγράφων απαιτείται επικύρωση γνήσιου υπογραφής στα τρία τελευταία δικαιολογητικά.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας.

14/10/2020