Στόχοι

Το Τμήμα έχει ως αποστολή:
• Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας.
• Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντας του άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Αυτά επιτυγχάνονται μέσω του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, που είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει μια ισόρροπη και γενική κατάρτιση σε πολλά βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, τα οποία επιμερίζονται σε επτά (7) κύκλους μαθημάτων.

Οι κύκλοι αυτοί είναι:
1ος κύκλος, Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχολογίας
2ος κύκλος, Μεθοδολογία & Στατιστική
3ος κύκλος, Αναπτυξιακή-Σχολική Ψυχολογία
4ος κύκλος, Βιοψυχολογία-Νευροεπιστήμες
5ος κύκλος, Κοινωνική & Εγκληματολογική Ψυχολογία
6ος κύκλος, Κλινική Ψυχολογία-Ψυχολογία Υγείας
7ος κύκλος, περιλαμβάνει γενικότερα μαθήματα.
Οι κύκλοι αυτοί αποτελούν τη βάση της δόμησης του Προγράμματος Σπουδών.
Σήμερα στο Τμήμα υπηρετούν 17 μέλη ΔΕΠ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της βασικής έρευνας και των εφαρμογών της Ψυχολογίας.
Για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών πέραν των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος συμβάλλουν:
1 μέλος Ε.Ε.Π., 4 μέλη Ε.ΔΙ.Π. καθώς και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (συμβασιούχοι διδάσκοντες).