Διοικητική Διάρθρωση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Στέλλα Γιακουμάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Νευροψυχολογίας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννης Τσαούσης, Καθηγητής Ψυχομετρίας

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 Απαρτίζεται από τους Καθηγητές του Τμήματος, εκπροσώπους μελών Ε.ΔΙ.Π. , Ε.Τ.Ε.Π. και Φοιτητών.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Προϊσταμένη Γραμματείας (α/α):  Χρυσούλα Κουταλά, Ι.Δ.Α.Χ.

Υπάλληλος γραμματείας: Χαρούλα Μανουσάκη, Ι.Δ.Α.Χ.

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετεί στη Γραμματεία: Μαριάννα Κουγιτάκη


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020