Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στο Τμήμα Ψυχολογίας