Διεθνής Έρευνα GUESSS

Δείτε λεπτομέρειες για συμμετοχή σε διεθνή έρευνα για την επιχειρηματικότητα των φοιτητών στο σύνδεσμο που παρατίθεται εδώ.