Αλλαγή στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Παρακαλώ δείτε στο επισυναπτόμενο τις αλλαγές στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο με βάση την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.