'Για ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό καλέστε στη γραμμή 1135 - Μένουμε σπίτι και φροντίζουμε για την προσωπική και τη δημόσια υγεία'.

 "Για ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό καλέστε στη γραμμή 1135 -  Μένουμε σπίτι και φροντίζουμε για την προσωπική και τη δημόσια υγεία"."Για ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό καλέστε στη γραμμή 1135 -  Μένουμε σπίτι και φροντίζουμε για την προσωπική και τη δημόσια υγεία".