Αιτήσεις Ορκωμοσίας Εξεταστικής Περιόδου Ε.Ε. 2019-20

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
Καλούνται οι φοιτητές που εκτιμούν ότι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου κατά την εξεταστική περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020, να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος

από 1 Ιουλίου 2020 έως και 20 Ιουλίου 2020. 

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή στο psychology_registry@uoc.gr μέσω του ακαδημαϊκού   e-mail των ενδιαφερόμενων με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ».

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο:

Διευκρινίσεις:

- Να συμπληρωθούν στην αίτηση οπωσδήποτε όλα τα ζητούμενα στοιχεία καθώς και η ημερομηνία εξέτασης της τελευταίας  υποχρέωσης του φοιτητή. Αν η τελευταία εξεταζόμενη υποχρέωση είναι η πτυχιακή εργασία, την ημερομηνία θα καταγράψει η Γραμματεία.

Προθεσμία κατάθεσης βαθμολογιών της εξεταστικής περιόδου του Ε.Ε. 2019-2020 είναι η 27η/07/2020 για τα μαθήματα και η 1η/08/2020 για τις πτυχιακές εργασίες. (ο χρόνος κατάθεσης της εργασίας στον επόπτη, προκειμένου ο τελευταίος να καταθέσει εμπρόθεσμα τη βαθμολογία, προκύπτει από συνεννόηση μεταξύ επόπτη και φοιτητή).

- Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ΔΕΝ καταθέτουν αντίγραφα πτυχιακής εργασίας στη Βιβλιοθήκη του Π.Κ. ή στη Γραμματεία του Τμήματος.

ü  Εάν υπάρξει αλλαγή στον τίτλο της πτυχιακής εργασίας, η Γραμματεία πρέπει να ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα στο psychology_registry@uoc.gr από το Ακαδημαϊκό e-mail του φοιτητή, το αργότερο έως το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Λόγω της παράτασης του τρέχοντος εξαμήνου και των συνθηκών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την πανδημία του SARS-CoV2, δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας της 22ης Ιουλίου 2020.

Η τελετή απονομής ενδέχεται να λάβει χώρα κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

- Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι της περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου 2020, θα μπορούν να λάβουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών.

- Για οτιδήποτε νεότερο αναφορικά με τις διαδικασίες απονομής, θα υπάρξουν ανακοινώσεις.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος

29/062020