Ανακοίνωση για το Φροντιστήριο του Μαθήματος Στατιστικής Ι