Ανακοίνωση Τοποθέτησης Φοιτητών στη Γ΄Φάση Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018