Ανακοίνωση για την τελική κατάταξη φοιτητών για Π.Α. στο Χ.Ε. 2018-2019