Ανακοίνωση τελικής επιλογής-κατάταξης για Δ'Κύκλο Π.Α. 2019-2020

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.