Ανακοίνωση για τη Συντονιστική Συνάντηση του Δ' κύκλου της Πρακτικής Άσκησης