Συντονιστική/Ενημερωτική Συνάντηση για τους Φοιτητές που Έχουν Επιλεγεί για τη Γ' Φάση της Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης