Πρακτική Άσκηση Εργαζόμενων Φοιτητών

ΔΕΝ επιτρέπεται η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε φορέα όπου ο ασκούμενος φοιτητής είναι και εργαζόμενος.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης