Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων για τη Γ΄ Φάση της Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018