Διορθωμένη Ανακοίνωση Αρχικής Επιλογής/Κατάταξης Φοιτητών στη Β΄ Φάση Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018