Ανακοίνωση ΠΑ για την τοποθέτηση των φοιτητριών (-τών) στο Β΄ Κύκλο

Δείτε την ανακοίνωση της Επιτροπής ΠΑ εδώ