Τοποθέτηση Φοιτητών για Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018