Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Α' Κύκλο Πρακτικής Άσκησης 2019-2020