Ανακοίνωση «εμβόλιμου Δ κύκλου» ΠΑ (αμειβόμενης) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018